Endüstriyel Psikolog

Endüstriyel Psikolog, çalışma hayatı içerisinde var olan sorunları tespit ederek, bu sorunların nerde oluştuğunu ve nasıl ortadan kaldırılabileceğiyle ilgili analiz yapıp, sonuçları kurumun (iş yerinin) lehine çevirebilmek adına çalışmalarda bulunan, iş yeri psikologlarıdır.

Endüstriyel Psikolog, işyerinde var olduğu söylenilen sorunları gözlemlemek adına önce yerinde tespit ve analiz yapmak için bir süre kurum içinde “hayalet” kimliğiyle dolaşır. Kurum içinde yöneticiler, çalışanlar dahil olmak üzere herkesle bir takım görüşmeler yaparak işyeri profilini genel hatlarıyla çizer. Sonrasında alt üst ilişkileri üzerine, ilişki dinamiğini çözebilmek adına çalışmalarda bulunur.

Endüstriyel Psikolog, kurum içersinde geçirdiği süre zarfında, iş yerinde var olan problemleri hissetmeye ve algılamaya çalışırken, var olan sorunlar kendilerini çok net bir şekilde göstermeye başlarlar. Fakat burda önemli olan nokta Psikoloğun farkındalığı değil, kurum sahibi ve çalışanlarının daha önceden fark edemedikleri bir takım sorunları fark edip, görmeye başlamaları ve neden daha önce bu çok çıplak gözüken sorunu göremediklerini anlayabilmektir.

Sorunları fark ettikten sonra, kontrol altına alarak, kurumun lehine çevirebilmek her zaman kolaydır. Yaşanan sorunların çözümünde iş yeri sahipleri ve çalışanların açık görüşlü olmaları eleştiri ve önerilere sağlıklı cevaplar verebilmeleri ile değişime ve gelişmeye ayak uydurabilmeleride oldukça önemlidir.

Endüstriyel Psikloglar, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında uzman kişiler olup Personel Seçimi ve İşe Alımda, İş Gücü Yetiştirmede, İşletme İçi Yeni Kapasiteler Oluşturmada  ve İşyeri Çevresiyle ilgili hususlarda kurumlara sürekli artı değerler kazandırırlar.